Jdi na obsah Jdi na menu
 


Láska i v náhradnej rodine.

Láska i v náhradnej rodine
Asociácia náhradných rodín je občianske
združenie, ktoré zastupuje
a spája náhradné rodiny, ale aj ľudí,
ktorí dávajú prednosť životu detí v rodine,
a nie v ústavnej výchove. Hlohovský
klub vznikol v novembri 2004
na prvom stretnutí náhradných rodín
z okresu. Dnes združuje desať rodín,
niektoré aj zo susedného okresu. Náhradných
rodín je síce viac, ale nie všetky
sa chcú spoločensky angažovať a vychádzať
zo svojho súkromia.
Hlohovský klub náhradných rodín sa
stretáva každý mesiac v cirkevnej materskej
škole, vždy s konkrétnym programom,
ktorý pripravia rodičia s dobrovoľníčkami.
Často sú to besedy
s odborníkmi - psychológmi, sociálnymi
pracovníkmi, aktivistami iných občianskych
združení. Z vydarených akcií
na konci minulého roka možno spomenúť
stretnutie s Tiborom Hujdičom, autorom
hier pre rodičov a deti - Rodičia
ako detské ihrisko, spolutvorcom filmu
Sedem magických rokov, ktorý odvysielala
aj STV. Jeho nápady zaujali nielen
náhradných, ale aj biologických rodičov.
Zdôraznil nám, aký dôležitý je
dotyk rodičov pre naše deti. Poradil,
ako a kedy sa hrať, čo znamená fyzický
kontakt v puberte a veľmi zrozumiteľne
vysvetlil potrebu telesného dotyku
chlapcov a dievčat. Rodičia, ktorí to
zvládnu, majú vlastne v rukách naplnenie
citových potrieb detí a sami neprichádzajú
o mnoho úžasných zážitkov
a pocitov.
Posledné stretnutie klubu sa zaoberalo
detskou masážou. Sociálna pracovníčka
z Občianskeho združenia Návrat
Mgr. Zuzana Petříková vysvetľovala
poslanie tejto formy terapie pre deti,
ktoré majú problém s dotykom (prijímať
a dávať). Týka sa to detí, ktoré boli
dlhodobo v ústavnej starostlivosti, sú
zdravotne postihnuté, hyperaktívne,
agresívne, ktoré boli sexuálne a telesne
týrané. Tento problém postihuje aj
veľa detí biologických rodičov. Niektorí
rodičia sa už zúčastnili na jednej takej
prednáške v Mojmírovciach, kde seminár
viedla americká certifikovaná inštruktorka
Neerov T. Paineová. Detské
masáže nie sú ani tak prejavom zručných
rúk, ako úprimného, srdečného
záujmu a sympatie. V každej rodine
skôr, či neskôr prichádzajú na to, že
starostlivý dotyk medzi rodičom, opatrovníkom
a dieťaťom obsahuje fyziologické
a emocionálne duševno-telesné
spojenie.
Klub v decembri ukončil výcvikový
program prípravy na adopciu, pestúnstvo
a profesionálne rodičovstvo. Program
Pride pochádza z USA a zakúpilo
ho Občianske združenie Úsmev ako
dar, s ktorým hlohovský klub tiež spolupracuje.
Príťažlivé na tomto kurze bolo
to, že sa všetci spoločne zamýšľali
nad riešením konkrétnych situácií, ktoré
bežne nastávajú nielen v náhradných,
ale i biologických rodinách.
Absolventi programu dostali certifikát
pre náhradných rodičov.
Stanislav Koudele