Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poradňa

Pomáhať znamená rozumieť

Začiatkom októbra 2009 sa skupina laických poradcov z celého Slovenska stretla v Mojmírovciach a spoločne sa snažili porozumieť problémom, ktoré trápia náhradných rodičov, pretože, ako hovoril nestor rodinného poradenstva pán prof. Matějček: „Pomáhať znamená rozumieť.“

Laickí poradcovia ponúkajú pomoc a vlastnú skúsenosť náhradného rodičovstva tým, čo to potrebujú. Citlivo vnímajú rozdiely medzi očakávaniami budúcich náhradných rodičov a realitou náhradného rodičovstva. Ďalšou vážnou témou medzi poradcami sú problémy náhradných rodín s dospievajúcim dieťaťom.

PhDr. Miloslav Kotek, ktorý prijal pozvanie na supervízne stretnutie laických poradcov v Mojmírovciach je žiakom a dlhoročným spolupracovníkom zakladateľa pražskej školy psychickej deprivácie, významného psychológa Prof. PhDr. Zdeňka Matějčeka. Miloslav Kotek je zakladateľ a riaditeľ občianskeho združenia Trialog (Brnenský institut rozvoje občanské společnosti). Je psychológ a dlhodobo pracuje s náhradnými rodinami, poskytuje poradenstvo, organizuje a realizuje prípravné kurzy pre náhradné rodiny. V osemdesiatych rokov minulého storočia pracoval v Čechách na rozbehnutí projektu LaRoP (laický rodinný poradca).


Celá skupina sa pod vedením PhDr. Miloslava Koteka venovala niekoľkým témam. Medzi laickými poradcami veľmi rezonovali otázky budúcich náhradných rodičov, ktorí majú obavy z vplyvu náhradného rodičovstva na manželstvo.


Rozvoj programov podpory pre náhradné rodiny a rodiny v kríze môže Návrat uskutočňovať vďaka projektu „Návrat k stabilite rodín“, ktorý je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

 

 

Příspěvky

ZÁKONY !!!

30. 6. 2011