Jdi na obsah Jdi na menu
 


č.4 / september 2004 - RÓMSKE DIEŤA V NÁHRADNEJ RODINE

 

NIEČO Z OBSAHU:

e d i t o r i a l:


V rukách držíte prvé tematické číslo nášho dvojmesačníka.
Tematické číslo je výsledkom viac ako len letného úsilia redakcie a jej spolupracovníkov.
Malo by vychádzať raz ročne.

Témou tohto čísla je rómske dieťa v náhradnej rodine.
Téma opradená mnohými mýtmi a otáznikmi.
Téma viac ako aktuálna, lebo fakt, že v detských domovoch čakajú na našu pomoc
práve rómske deti, je nevyvrátiteľný.


Pripravili sme rozhovory, anketu i úryvky z odbornej literatúry.

Časť diskusie k tejto téme prináša praktické návody a skúsenosti viacerých rodín

 A potom je tu príloha, určená na čítanie nielen rómskym deťom, ich súrodencom a rodičom.

    Každý z nás by si prial, aby sa to, čo nazývame „rómsky problém", vyriešil  Nie je to úloha pre nás, ale prispieť môžeme.

 Napríklad i tak, že svojim deťom s úctou a uznaním priblížime rómsku kultúru

Bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú rómčatá.

Takmer každý Slovák vie narátať do desať po anglicky, nemecky či maďarsky.

 Koľkí z nás to vedia po rómsky?


Verím, že sa pri spoločnom čítaní zabavíte, ale že vám prinesie i povzbudenie, alebo
 vyvolá polemiku.

                             Dialóg s Vami zostáva pre nás dôležitý. 

                                                                         Jana Michalová

 

                                                                                                                                                                          V čísle nájdete aj odpovede na anketu od viacerých
ľudí Rómov aj Nerómov, rodičov „náhradných"
i „nenáhradných", odborníkov i laikov. To, čo máme
spoločné, je, že každý z nás má svoju osobnú, nezameniteľnú
skúsenosť.

1. Je rómske dieťa iné ? V čom?
2. Ako podporovať jeho etnickú identitu? Je to
vôbec potrebné? Nie je lepšie ju skôr potláčať?
3. Prečo sú domovy plné rómskych detí?
4. Ako sa vysporiadať s obrazom Rómov u nás,
s ktorým sú rómske deti denne konfrontované?
5. Kde hľadať pozitívne rómske vzory?
1. V niečom asi áno, je viac orientované na vzťahy.
2. Myslím, že ani nie, ani by som ju nasilu nepotláčala.
3. Rómovia nemajú až tak radi svoje deti, ako sa traduje.
Ľudia majú problém prijať dieťa, keď je iné, hoci
môže byť krásne, inteligentné. Kladú príliš veľký
dôraz na mienku okolia.
4. Ukázať, že aj rómske dieťa je šikovné a pre nás vzácne.
5. Kde hľadať pozitívne rómske vzory, neviem.
Erika, náhradná mama dvoch rómskych deti, nerómka
1. Rómske dieťa iné nie je.
2. Myslím, že podporovať etnickú identitu rómskych
detí je potrebné. Fotografiami, návštevami v rómskych
rodinách, rozprávkami, piesňami.
3. Domovy plné rómskych detí sú kvôli predsudkom.
4. Vysporiadať sa - nevšímať si poznámky, v deťoch
povzbudzovať sebavedomie, hrdosť na to, že sú
Rómovia.
5. Pozitívnym vzorom môžu byť Rómovia, ktorých
poznáme, aj v knižnici sa dajú vyhľadať príbehy skutočných
Rómov, sú aj rómski svätí.
Eva, 3 rómske deti - (3 mesiace, 3 roky, 13 rokov),
nerómka                                                                                                                                                                .......