Jdi na obsah Jdi na menu
 


Space


Kontakt

S.P.A.C.E., n.o.
Šándorova 2
821 03 Bratislava

Tel.:0902 399 901
Fax: 02/43630387
E-mail: space@nspace.sk

www.vsetcisudoma.sk

www.nspace.sk/menu.html


Program vzdelávania náhradných rodičov ako prevencia a riešenie situácií sociálneho ohrozenia

Trvanie: október 2004 – júl 2007

  Projekt bol určený pre rodičov z rôznych foriem náhradnej rodinnej starostlivosti ako samozamestnancov. Projekt reagoval na deficit podpory existujúcim náhradným rodinám, ktoré sú neustále vystavované situáciám sociálneho a ekonomického ohrozenia. Realizácia projektu prebiehala v dvoch etapách - výskumnej a vzdelávacej.
  Výskumná časť – cieľom výskumnej časti bola identifikácia reálnych potrieb náhradných rodín a identifikácia rizikových situácií vedúcich k potenciálnej strate zamestnania, prípadne neschopnosti ďalej pôsobiť ako náhradný rodič. . Respondentami výskumu boli náhradní rodičia z Bratislavského regiónu a ich zamestnávatelia (pri forme profesionálnych náhradných rodín– riaditelia detských domovov ako decizori). Výstupom z výskumu bolo vypracovanie záverečnej správy, ktorej obsahom bola konfrontácia potrieb z pohľadu zamestnancov k zamestnávateľom a naopak a vymedzenie rizikových situácií pri výkone povolania a zamestnávania. 
  Vzdelávacia časť – na základe zistení z výskumu bola vytvorená pre náhradných rodičov schéma vzdelávacích kurzov. Obsah kurzov korešpondoval s výskumnými závermi a bol rozdelený do dvoch oblastí – výuka v počítačových zručnostiach a riešenie situácií sociálneho ohrozenia (hlavne strata zamestnania a odobranie detí a ich návrat do kolektívneho zariadenia). Forma kurzov mal nasledujúcu schému:

A) teória => B) simulácia problémovej situácie => C) spätná väzba

Hlavný cieľ projektu: Pomoc náhradným rodičom udržať si zamestnanie formou výskumu a vzdelávania.
Špecifické ciele:
identifikácia potrieb a rizikových situácií straty zamestnania
príprava na prevenciu a riešenie situácií sociálneho ohrozenia
zlepšenie pracovných zručností
zvýšenie právneho povedomia
zlepšenie počítačových zručností
podpora sociálnej inklúzie detí z náhradných rodín

  Jedným z výstupov z projektu bolo vydanie brožúry – manuálu pre náhradných rodičov. Brožúra  obsahuje závery z výskumu a konkrétny popis simulácií situácií sociálneho ohrozenia, s návodmi na ich praktické využitie. 


Projekt - Všetci sú doma

Donor: IBM Slovakia
Nadácia VÚB
2%

  Projekt sa začal realizovať v roku 2004. Po veľmi pozitívnom ohlase zo strany náhradných rodičov z celého Slovenska,  s podporou vzdelávania  pokračujú aj v súčastnosti.  Finančne podporujú rôzne vzdelávacie a voľnočasové aktivity, najčastejšie  preplatenie školného na súkromných či cirkevných stredných školách,  externé štúdium na vysokých školách, o ktoré majú stále väčší záujem aj náhradné matky. Ďalšou frekventovanou žiadosťou o podporu je úhrada cestovných nákladov najmä u rodín, ktoré žijú v odľahlejších obciach a do školy alebo na krúžky musia denne dochádzať niekoľko kilometrov. Cestovné je hradené aj mladým ľuďom, ktorí študujú na vysokých školách mimo miesta svojho bydliska alebo deťom, ktoré majú množstvo voľnočasových aktivít a musia sa presúvať mestskou hromadnou dopravou. Viacerým deťom je preplatené ubytovanie na vysokoškolských alebo stredoškolských internátoch. Rodičia si stále častejšie vyberajú preplatenie doučovania pre deti, ktoré im doteraz nemohli zaplatiť. Niektorým rodinám stačí jednorazová podpora vo forme preplatenia nákladných pomôcok – jazykové učebnice, hudobný nástroj, športové, výtvarnícke potreby alebo zaplatenie školy v prírode. Veľa detí začalo vďaka tejto podpore navštevovať rôzne krúžky a kluby, ktoré im doteraz rodičia nemali z čoho hradiť.